Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đưa học sinh đi thực tập tại Khánh sạn Sunrise Nha Trang

10908 17/05/2022 08:22 SA ADMIN

            Sáng ngày 06/5/2022, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đã đưa 21 học sinh Khóa 37 các ngành nghề: Quản lý và kinh doanh du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn đi thực tập tốt nghiệp tại Khánh sạn Sunrise Nha Trang từ ngày 16/5/2022 đến ngày 26/6/2022.

        Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Khánh sạn Sunrise Nha Trang vì đã hết sức tạo điều kiện cho học sinh của nhà trường đến thực tập. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nhân nhấn mạnh được thực tập tốt nghiệp tại một khách sạn lớn như Khánh sạn Sunrise Nha Trang là một cơ hội rất quý báu cho học sinh rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nhân yêu cầu học sinh phải hết sức nghiêm túc chấp hành quy định về thực tập tốt nghiệp của nhà trường và nội quy, quy định, sự phân công nhiệm vụ của Khách sạn.