Điều tra dư luận xã hội với chủ đề “Công tác đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh”

717 14/06/2023 11:08 SA ADMIN

        Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội với chủ đề “Công tác đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh” bằng hình thức trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa. Thời gian tổ chức điều tra từ 7h00 ngày 12/6/2023 đến 19h00 ngày 16/6/2023

         Đường link tham gia điều tra:

      https://tuyengiaokhanhhoa.vn/survey/doimoigiaoduc 

        Mã QR tham gia điều tra:


Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE