Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

7491 11/09/2017 14:34 CH ADMIN

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

1.  Sứ mệnh

       Sứ mệnh của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa là đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. 

2.  Tầm nhìn

       Tập thể công chức, viên chức đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng trường ngày càng phát triển; phấn đấu vào năm 2015-2016, nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Khánh Hòa; đến năm 2025 trở thành cơ sở đạo tạo uy tín hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên về kinh tế - kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp và đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của cộng đồng.

3.  Giá trị cốt lõi

       Năng động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả.

       - Năng động: là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi và đầy thách thức. 

       - Sáng tạo: là bản chất và là mục tiêu của giáo dục nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là động lực phát triển giáo dục.

       - Chất lượng: là sự đáp ứng mục tiêu giáo dục, đáp ứng nhu cầu xã hội và đạt được sự hài lòng của người học.  

        - Hiệu quả: là những giá trị tốt đẹp do chất lượng đào tạo mang lại cho người học, nhà trường và xã hội. 

4.  Khẩu hiệu hành động

Sự thành công của các bạn là mục tiêu của chúng tôi!

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE