Công khai: Ban hành quy chế hoạt động năm 2022

613 14/06/2022 14:48 CH ADMIN


Vừa qua, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đã ban hành một số quyết định về quy chế hoạt động năm 2022, nhà trường công khai để các tổ chức, cá nhân được biết, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 09 ngày 16/01/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Xem tại đây

2. Quyết định số 112 ngày 17/7/2019 ban hành Quy chế làm việc của trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Xem tại đây

3. Quyết định số 121 ngày 19/10/2021 ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Xem tại đây

4. Quyết định số 154 ngày 24/9/2020 ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng của trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Xem tại đây

5. Quyết định số 11 ngày 26/01/2022 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022 của trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Xem tại đây

6. Quyết định số 23 ngày 04/02/2021 ban hành Quy định chấm điểm thi đua hàng tháng đối với cá nhân và tập thể của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Xem tại đây

7. Quyết định số 231 ngày 30/12/2020 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Xem tại đây

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE