Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa chuyển dịch theo hướng đa ngành

1371 18/06/2020 10:33 SA ADMIN

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1304/QĐ-UB ngày 15/10/1984 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh (này là tỉnh Khánh Hòa). Trong gần 35 năm hình thành và phát triển, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp cho tỉnh nhà trong việc đào tạo nguồn nhân lực bậc trung cấp.

Trong những năm đầu, nhà trường chủ yếu đào tạo đơn ngành. Trường là một thương hiệu mạnh, là trường trung cấp hàng đầu trong tỉnh về đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực kinh tế. Uy tín, thương hiệu của nhà trường được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thừa nhận.

Tuy nhiên, từ năm học 2013 – 2014, khi nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chuyên ngành kinh tế giảm xuống thì việc tuyển sinh của nhà trường gặp nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường đã nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn tới, trong đó xác định phương châm phát triển của nhà trường là “Đa ngành – Liên thông - Liên kết – Nâng cấp”. Từ đó cho đến nay, việc xoay chuyển nhà trường theo hướng đa ngành được nhà trường thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhà trường xác định, ngoài việc giữ vững các ngành nghề trong lĩnh vực kinh tế vốn là thương hiệu của trường thì cần phải mở rộng, tăng cường đào tạo các ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu là một sự cần thiết khách quan. Từ năm 2016 - 2018, nhà trường đã xây dựng thêm nhiều ngành nghề mới mà xã hội đang có nhu cầu. Hiện nay, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đang tổ chức đào tạo 09 ngành nghề là:

1. Kế toán doanh nghiệp;

2. Quản lý và Kinh doanh du lịch;

3. Marketing;

4. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn;

5. Kỹ thuật chế biến món ăn;

6. Công nghệ thông tin;

7. Điện công nghiệp và Dân dụng;

8. Quản lý công trình đô thị;

9. Lâm sinh.

Song song với việc mở thêm các mã ngành mới, nhà trường cũng đầu tư thêm về cơ sở vật chất thiết bị, xây dựng thêm nhiều phòng thực hành để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Đặc biệt, nhà trường đã đẩy mạnh việc gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nhất là đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực du lịch. Nhà trường thường xuyên tổ chức các đợt thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp để học sinh sớm tiếp cận với môi trường làm việc thực tế của các doanh nghiệp, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về ngành nghề mà mình đang theo học.

Những ngành nghề mới mở đã thu hút rất nhiều học sinh tham gia học tập, giúp cho nhà trường đều vượt chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2017 và 2018.

Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo của nhà trường: