Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo mái nhà công vụ trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

97 24/06/2022 16:45 CH ADMIN

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo mái nhà công vụ trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. xem tại đây

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE