Lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Văn Hào

700 01/11/2021 09:34 SA ADMIN

Sáng ngày 01/01/2021, Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho một quần chúng Nguyễn Thị Anh và quần chúng Nguyễn Văn Hào, giáo viên Khoa Cơ bản của trường vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

            Theo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ phấn đấu kết nạp ít nhất 05 đảng viên. Hiện nay Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa kết nạp được 6 đảng viên, đạt 120% chi tiêu. Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa hiện có 19 đảng viên./.