Công khai tài chính năm 2021

383 03/12/2021 08:51 SA ADMIN

      Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa công khai một số quyết định có liên quan đến công tác tài chính của nhà trường năm 2021 như sau:

      1. Quyết định số 1011/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/8/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở;

      2. Quyết định số 1131/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc Điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021;

      3. Quyết định số 146/QĐ-TCKT ngày 15/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa về việc Công khai điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021;

       4. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; 

       5. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021; 

       6Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; 
      7. Quyết định số 1210/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/10/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021;

      8. Quyết định số 1312/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021;

     9. Quyết định số 1313/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021;                    
     10. Quyết định số 1371/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/11/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021;

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE